ข้อมูลสังเขป

อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ คืออาคารเพื่อความพร้อมทางธุรกิจบนถนนอโศก ประกอบด้วย อาคารสํานักงาน 2 อาคาร ได้แก่อาคาร A สูง 24 ชั้น อาคาร B สูง 36 ชั้น และยังมีชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น รวมพื้นที่สํานักงานให้เช่ากว่า 37,000 ตารางเมตร ภายในอาคารทั้งชั้นใต้ดินและบนอาคารมีที่จอดรถรองรับได้มากกว่า 700 คัน ชั้นบนสุดของอาคาร B เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ อีกทั้งยังมีลิฟท์โดยสารเพื่อให้บริการผู้เช่าอาคารละ 6 ตัว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการบริหารอาคารจากทีมงานทีมีประสบการณ์และประสิทธิภาพสูง

about-content