ประกาศนียบัตรความปลอดภัยในการใช้งานอาคารสูงต่อการรับแรงแผ่นดินไหว

เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องนั้น  อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์  จึงได้จัดจ้างผู้ชำนาญทางวิชาชีพเฉพาะด้าน ตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร  และความปลอดภัยในการการใช้งานของอาคารสูงต่อการรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  โดยผลสรุปจากการตรวจวิเคราะห์แล้ว  ทำให้อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ได้รับประกาศนียบัตรความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร  (CERTIFICATE OF EVALUATION BUILDING STRUCTURAL SAFETY) เป็นที่เรียบร้อย ผู้เช่าและผู้มาติดต่ออาคาร เคเคพี ทาว์เวอร์ นี้ จะได้รับความมั่นใจและความปลอดภัยอย่างแน่นอน

service-content-3