ระบบรักษาความปลอดภัย

อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เช่าและผู้มาติดต่อ โดยทีมงานมืออาชีพให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสำนักงานชั้นนำจำนวนมาก และเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับ ความน่าเชื่อถือ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการป้องกัน และควบคุมเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในอาคาร พร้อมให้การดูแลด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ทันสมัยที่ติดตั้งอย่างทั่วถึง และขณะนี้ได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารขึ้นอีกระดับหนึ่ง ด้วยการติดตั้งระบบ Access Card อุปกรณ์กั้นทางเข้า-ออกอัตโนมัติบริเวณชั้น G ก่อนเข้าโถง LOBBY ของอาคารA และอาคารB โดยการควบคุมการเข้า-ออกของผู้เช่า ลูกค้าทั่วไปและผู้มาติดต่อภายในอาคารด้วยการนำบัตรประชาชนหรือบัตรสำคัญที่ทางราชการออกให้ แลกกับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ

service-content-1

ผู้เช่าที่เข้ามาในอาคารโดยทางรถยนต์จะได้รับความปลอดภัยจากระบบ Access Control บริเวณรอคอยลิฟท์โดยสารบนลานจอดรถ ขณะเดียวกันผู้มาติดต่อจะต้องผ่านระบบความปลอดภัยจากระบบ Visitor Control เพื่อแลกบัตรและเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นสู่อาคาร นอกจากนี้ อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ มี Panic Alarm System เพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือบริเวณลานจอดรถในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจขณะอยู่ภายในอาคาร

service-content-2