ระบบรักษาความปลอดภัย

อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เช่าและผู้มาติดต่อ โดยทีมงานมืออาชีพให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสำนักงานชั้นนำจำนวนมาก และเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความน่าเชื่อถือ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการป้องกัน และควบคุมเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในอาคาร พร้อมให้การดูแลด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ทันสมัยที่ติดตั้งอย่างทั่วถึง  และขณะนี้ได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารขึ้นอีกระดับหนึ่ง  ด้วยการติดตั้งระบบ  Access Card อุปกรณ์กั้นทางเข้า-ออกอัตโนมัติบริเวณชั้น G  ก่อนเข้าโถง Lift Lobby ของอาคาร A และอาคาร B  โดยการควบคุมการเข้า-ออกของผู้เช่า ลูกค้าทั่วไปและผู้มาติดต่อภายในอาคารด้วยการนำบัตรประชาชน หรือบัตรสำคัญที่ทางราชการออกให้แลกกับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ

service-content-1

ผู้เช่าที่เข้ามาในอาคารโดยทางรถยนต์จะได้รับความปลอดภัยจากระบบ Access Control บริเวณรอคอยลิฟท์โดยสารบนลานจอดรถ ขณะเดียวกันผู้มาติดต่อจะต้องผ่านระบบความปลอดภัยจากระบบ Visitor Control เพื่อแลกบัตรและเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นสู่อาคาร

 

นอกจากนี้ อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ มี Panic Alarm System เพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือบริเวณลานจอดรถในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจขณะอยู่ภายในอาคาร

service-content-2


ประกาศนียบัตรความปลอดภัยในการใช้งานอาคารสูงต่อการรับแรงแผ่นดินไหว

เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องนั้น  อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์  จึงได้จัดจ้างผู้ชำนาญทางวิชาชีพเฉพาะด้านตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร  และความปลอดภัยในการการใช้งานของอาคารสูงต่อการรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  โดยผลสรุปจากการตรวจวิเคราะห์แล้ว  ทำให้อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ได้รับประกาศนียบัตรความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร  (CERTIFICATE OF EVALUATION BUILDING STRUCTURAL SAFETY) เป็นที่เรียบร้อย ผู้เช่าและผู้มาติดต่ออาคาร เคเคพี ทาว์เวอร์ นี้ จะได้รับความมั่นใจและความปลอดภัยอย่างแน่นอน

service-content-3

Certificate of KKP Tower Inspection

พื้นที่จอดรถและระบบจอดรถในอาคาร

อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ ให้ความสําคัญกับพื้นที่จอดรถภายในอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทของผู้เช่าภายในอาคาร ผู้ใช้บริการจอดรถภายในอาคารจะได้รับความสะดวกในการใช้บัตรอิเลคโทรนิกส์ (ระบบ PARK MATIC) ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกอาคาร ซึ่งเป็นระบบบริหารอาคารจอดรถยนต์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง

service-content-4


งานซ่อมบำรุงและสิ่งอำนวยความสะดวก

 • ระบบไฟฟ้า กําลังไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน
 • ระบบสุขาภิบาล
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย – ระบบอัดอากาศบริเวณ บันไดหนีไฟ และ Door monitoring system, Sprinkler, Smoke Detector, Heat Detector, Fire Alarm, Emergency Lighting อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมหนีไฟ การป้องกันและรับมือการก่อวินาศกรรม การฝึกซ้อมอพยพคน การให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เช่าเกิดความรู้สึกมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย

service-content-5

 • ระบบปรับอากาศ Package Water Cooled
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ระบบสื่อสาร
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • ระบบลิฟท์ ระบบลิฟท์โดยสารความเร็วสูงในอาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ ประกอบด้วยลิฟท์โดยสารอาคารละ 6 ตัว ได้รับการติดตั้งและบํารุงรักษาโดยบริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นมืออาชีพในการติดตั้งลิฟท์ที่มีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญในการบํารุงรักษาลิฟท์ให้แก่อาคารสํานักงานชั้นนําจํานวนมาก

service-content-6


พื้นที่เช่าสำหรับร้านค้า

 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ร้าน Barista & Berry Smoothie
 • ร้านกาแฟเขาทะลุ
 • ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven
 • ร้านกาแฟ STAFF coffee
 • บริษัทแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ AIM International Education Co.,Ltd.
 • ตู้ ATM

service-content-7


บริการพื้นที่เช่าโฆษณา

อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ มีจุดบริการเสริมสําหรับธุรกิจของผู้เช่าเพื่อส่งเสริมการโฆษณา และประชาสัมพันธ์หรือให้บริการลูกค้า โดยจัดสรรพื้นที่กิจกรรมและจุดโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในอาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ ดังนี้

 • จุดตั้งบูธจัดกิจกรรม ขนาด 3 x 3 เมตร
 • ธงเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 x 5 เมตร และ 1 x 6.1 เมตร
 • Lift Door Wrap – Outside จํานวน 12 ตัว
 • จุดติดตั้งป้ายผ้าในอาคาร ขนาด 3 x 3 เมตร
 • พื้นที่โฆษณาจอ Plasma ขนาด 42 นิ้ว
 • พื้นที่โฆษณาในลิฟท์ด้วยจอ LCD ขนาด 10 นิ้ว
 • Mockup และ Banner
 • ป้ายโฆษณาขนาด 7 x 10 เมตร

service-content-8